Links

KleindierNed

KleindierNed is een overlegplatform van dierhouderijorganisaties van dieren die gehouden worden voor educatie, gezelschap, sport en voor het behoud van zeldzame en bedreigde diersoorten. KleindierNed vertegenwoordigt 48.000 georganiseerde houders. De dierhouderij wordt uitgeoefend zonder winstoogmerk en met oog voor dierenwelzijn. KleindierNed behartigt de belangen van de deelnemende organisaties richting het Ministerie van LNV, de Europese Commissie en de lokale en provinciale overheden. KleindierNed is daarmee aanspreekpunt voor overheden.
KleindierNed bevordert de maatschappelijke waardering van deze dierhouderij.

De organisaties die zijn aangesloten bij KleindierNed zijn:

Kleindier Liefhebbers Nederland

Sierduivenverenigingen

Duivensportbond NPO

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

Vereniging van Stads- en Kinderboerderijen (vSKBN)

Parkieten Sociëteit

Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel