Workshop “Anatomie en ontleden van de kip”

Datum / Tijd
31/10/2019 om 19:30 - 22:00


Beschrijving

Deze workshop is gemaakt voor belangstellenden die willen weten hoe een kip in elkaar zit.
Deze workshop komt daarom ook het meest tot zijn recht als een vervolg op de basisworkshop “basiskennis voor de hobbykippenhouder

Na een theoretische voorbereiding via een powerpointpresentie gaan we gezamelijk een kip ontleden en bespreken. Daarna gaat u per tweetal een kip ontleden uiteraard onder een profesionele begeleiding. Na afloop bespreken we de ervaringen en bespreken we een aantal veel voorkomende sectiebeelden bij gestorven hobbykippen aan de hand van beeldmateriaal.

Het doden van dieren is aan regels gebonden. Ook het doden van een zieke kip of het doden van een kip voor huisslachting.
Hobbykiphouders en medewerkers op kinderboerderijen etc komen soms in de situatie dat een kip gedood moet worden. Het is dan gewenst om het dier op een zo dierwaardige wijze te kunnen doden. Een uur voorafgaand aan de workshop anatomie en ontleden van de kip wordt u in de gelegenheid gesteld zelf een kip te doden of daar bij aanwezig te zijn. U bepaaldt ter plekke of u wel dan niet een kip wilt doden.

Locatie:
Goudbloemsedijk 10
4741 SN Hoeven.

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Geplaatst in .